Novinky

 

Jednorazové kurzy keramiky

rodičia + deti/ dospelý

http://pohodka.sk/jednorazove-kurzy-keramiky-2018/


Točenie na hrnčiarskom kruhu.

Individuálne hodiny

http://pohodka.sk/kurz-tocenia-na-hrnciarskom-kruhu/