Novinky

 2% z dane 

za rok 2018

Aj tento rok môžete rozhodnúť komu poskytnete svoje 2% z dane. Ak ich darujete Pohodke, tak podporíte našu činnosť, rozvoj krúžkov, kurzov a voľnočasových aktivít v našom meste.

Za každý dar srdečne ďakujeme

 

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:

http://pohodka.sk/2-vyhlasenie/


                                                        

http://pohodka.sk/letny-denny-tabor-jul-2018/


Točenie na hrnčiarskom kruhu.

Individuálne hodiny

http://pohodka.sk/kurz-tocenia-na-hrnciarskom-kruhu/