This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

aktuálne:

——————————————————————————————————————–

 

Krúžky keramiky

šk.rok 2021/2022

Začíname 6.septembra 2021

(ak máme voľné miesta, tak sa dá prihlásiť aj počas roka)

KERAMIKA: Deti, mládež, dospelí ale i rodičia spolu s deťmi, teda všetci, ktorí majú chuť tvoriť
a niečo sa naučiť, sa môžu zapísať do krúžkov v určených hodinách. Dieťa môže samostatne navštevovať
krúžok ak už navštevuje základnú školu a je samostatné, v opačnom prípade môže chodiť na krúžky spolu
s rodičom alebo dospelou osobou. Účastníci chodia na krúžok jedenkrát za týždeň, vyučovacia hodina trvá
90 minút.
Krúžky vedie: Iveta Vachálková, Danka Horváthová a Darinka Luptáková 

Školský rok v Pohodke začína 6.septembra 2021 a končí v 15.júna  2022

Pravidlá prihlasovania a účasti na krúžkoch:

Každý člen krúžku keramiky má stále miesto v určenom krúžku počas celého školského roka (s
ohľadom na zaplatenie poplatku na príslušné platobné obdobie). Školský rok v Pohodke začína 6.9.2021
a končí 15.6. 2022 . Ak by ste chceli z nejakého dôvodu prestať navštevovať krúžok, prosím Vás
o včasné informovanie (minimálne mesiac vopred), aby sme vedeli zabezpečiť plnú obsadenosť
krúžkov, v opačnom prípade Vám budeme musieť účtovať ešte jeden mesiac školného.
Poplatok za krúžok je fixne stanovení, platí sa paušálne.

Platenie na krúžkoch keramiky v šk.roku 2021/2022

Uchádzač o krúžok keramiky obdrží dotazník a podklady k plateniu a po zaplatení poplatku je riadne
prihlásený na krúžok. Zaplatiť treba celú sumu na určené platobné obdobie, najneskôr do 15.dňa od
začiatku nového platobného obdobia, v opačnom prípade môžeme prijať na jeho miesto nového člena. (ak
je výška poplatku pre Vás príliš vysoká, je možné si dohodnúť splátky, ale v takomto prípade nás treba
kontaktovať).
platobné obdobie:
1.  9/2021

2. 10 – 12/2021
3.   1 – 3/2022
4.   4 – 6/2022  za jún sa platí polovičný poplatok, končíme 15.6.2022!!!

1.platobné obdobie (platí sa len na september 2021), 2.platobné obdobie (október – december 2021),  3.platobné obdobie (január – marec 2022), 4.platobné obdobie (apríl – 15.jún 2022)
deti (90min) 35€/ 105€/ 105€/ 87€
dospeláci (90min) 40€/ 120€/ 120€/ 100€
Rodič + dieťa (90min) 70€/ 210€/ 210€/ 175€
Rodič + 2 deti (90 min) 105€/ 315€/ 315€/ 262€

Platiť môžete na účet cez internet, alebo priamo v Slovenskej sporiteľni – ale tam sa platí poplatok. Len v nutných prípadoch do rúk Ivety Vachálkovej, nie iného lektora.

číslo účtu: SK 82 0900 0000 0051 4936 5553,
správa pre prijímateľa: meno člena krúžku, variabilný symbol: platobné obdobie

——————————————————————————————————————–

Dotazník člena krúžku keramiky 2021 – 2022:

Meno:
Priezvisko:
Adresa bydliska:
Vek:
Kontaktné telefónne číslo:
Mailová adresu: